Sail training


1

Mit jelent a “sail training” kifejezés?

A “sail training” kifejezést nem fordítjuk le szó szerint: a kifejezés mögött rejlő tartalom több, mint a szó szerinti “vitorlás gyakorlat” fordítás. A vitorlás iskolahajókon a résztvevők – akár fiatalok, akár idősebbek – részt vesznek a hajó életében és mindennapjaiban, afféle önkéntes matrózok. De tulajdonképpen ennél is több, hiszen a kötelek és vitorlák kezelésén, a hajó tisztán- és karbantartásán túl számos más feladatot kapnak. Dolgoznak a konyhán, vagy navigálni tanulnak a térképszobában. Így megtanulnak együttdolgozni és együttműködni (ami nagyon fontos az árbocmunkában) a különböző korú, nemzetiségű és kulturájú emberek, megtanulják, hogyan tudnak hasznosan szolgálni egy közösséget, megtanulják tisztelni a tengert és egymást. Megtanulják, hogyan bízzanak meg önmagukban és másokban. A hajón végzett munka mind testi, mind szellemi erőkifejtésre készteti őket, így a  hajózási feladatok elvégzésén keresztül hatékonyan tanulnak, egészségesen élnek és közben jól érzik magukat, valamint barátságok köttetnek.

A sail training jellemformálás, testedzés, szellemi, értelmi és érzelmi nevelés a hajózással kapcsolatos feladatokon keresztül. A tenger nagyon sok mindenre megtanítja az embert…!

Vissza az oldal tetejére


2

Mit jelent a “Tall Ship” kifejezés?

a “Tall Ship” kifejezést sem lehet szó szerint lefordítani. A legenda szerint John Masefield angol költő Tengeri láz című verséből terjedt el. A hajók ugyan magasak a magas árbocaikkal, de eszerint ezt a kifejezést bármilyen vitorlás hajóra lehetne alkalmazni. A Tall Ship alatt a klasszikus vitorlázatú nagyhajókat értjük, akár keresztvitorlázatot, akár gaffos hosszvitorlázatot hordanak. A klasszikus vitorlázatú hajók a tengeri hajózás hőskorában épült vitorlások utódai. Ezek a hajók általában nem öreg fahajók. Bár van közöttük szép számmal fából épült, van közöttük számos öreg, akár 100 évnél idősebb vitorlás is, de a hajók többsége középkorú vagy fiatal. Sok hajó eredetileg vitorlás teherhajónak épült, de vannak olyanok, amelyek halászhajónak vagy éppen más funkcióra épültek, s csak az elmúlt évtizedekben alakították át őket vitorlás iskolahajóvá. Több olyan hajó is van közöttük, amelyeket az elmúlt években korszerű technológiával kifejezetten sail training célra építettek. A hajókat vitorlázatuk és méretük alapján különbözetetjük meg.

Vissza az oldal tetejére


3

Miért nevezik a nagyvitorlásokat “iskolahajónak”?

Azért hívják ezeket a hajókat iskolahajónak, mert 1) eredetileg kiképző (azaz oktató) funkciójuk volt a hadi- és kereskedelmi tengerészetekben, 2) a mai tevékenységük során is oktatják, tréningezik a résztvevőket, a trainee-ket. Jóllehet a hajók nem iskolai oktatást adnak, hanem a gyakorlati tapasztalataik alapján tanulnak a trainee-k. Van azonban olyan hajó is, ahol egész egyetemi szemesztereket bonyolítanak le, miközben a hajó hosszab tengeri utat tesz. A hallgatók részt vesznek a hajó mindennapi munkájában, mellette elméleti képzésben is részesülnek, amit azonnal gyakolat is követ a helyszínen. Tengerbiológiai, meteorológiai, óceánográfiai témákban taratnak oktatást, de pl. matematikus szemeszterek is vannak.

Vissza az oldal tetejére


4

Az iskolahajókra csak 25 éves korig lehet jelentkezni?

​Nem! Természetesen idősebbek is jelentkezhetnek. Az alsó korhatár általában 15 év, felső korhatár nincs, pusztán egészségügyileg kell alkalmasnak lenni a jelentkezőnek a tengeri hajózáshoz. A 15–25 év közötti fiatalok azoban a hajókon általában kedvezményes részvételi díjat fizethetnek, ráadásul különféle ösztöndíjakra és támogatásokra pályázhatnak. A 25 évnél idősebbek teljes árat fizetnek (hiszen ők általában már rendelkeznek saját jövedelemmel). Az iskolahajók nyári versenyein előírás, hogy a hajók vendég legénységének legalább fele 15 és 25 év közötti fiatalból kell álljon.

Vissza az oldal tetejére


5

Mennyire veszélyes az árbocon dolgozni?

Nem veszélyes, ugyanis mindenkinek kötelező a biztonsági heveder használata, és a hajózás elején mindenki alapos biztonsági és munkavédelmi oktatásban vesz részt. Van ugyan a magasban végzett munkának némi kockázata, de ez odafigyeléssel és a biztonsági szabályok maradéktalan betartásával kezelhető.

Vissza az oldal tetejére