VITORLÁS ISKOLAHAJÓ – TALL SHIP

Stad Amsterdam klipper

A vitorlás iskolahajók (angol gyűjtőnevük Tall Shipalatt elsősorban a vitorlás hajók hőskorából ismert többárbocos, keresztvitorlázattal felszerelt vitorlás nagyhajókat értjük, de ebbe a körbe sokkal több hajó tartozik.

A Tall Ship kifejezés nem egy hajótípust takar, hanem a vitorlás hajók egy bizonyos körét értjük alatta. Szorosabb értelmében a klasszikus keresztvitorlázatú (ú.n. square rigged) hajók tartoznak ide, de ugyancsak ide soroljuk a hagyományos gaffos hosszvitorlázattal rendelkező vitorlásokat is, még akkor is, ha keresztvitorlákat egyáltalán nem hordanak.

A klasszikus hajókon kívül a modern bermuda hosszvitorlázatú nagy- és kishajók is a Tall Ship flottába tartoznak, ha kifejezetten oktatói-nevelői munkát végeznek, elsősorban fiatalok, de egyébként minden korosztály számára. A hajók nagy része a publikum számára elérhető, vannak azonban olyan vitorlások, amelyek csak a nemzeti kereskedelmi és/vagy haditengerészet iskolahajóiként szolgálnak (pl. Portugáliában, Romániában vagy a dél-amerikai országokban).

 A Tall Ship fogalomkörébe az alábbi hajótípusok tartoznak:

Teljes vitorlázatú hajó

A teljes vitorlázatú hajó (Full-rigged Ship, the Ship) három- vagy többárbocos vitorlás hajó, minden árbocán keresztvitorlázattal, a hátsó árbocon gaffos hosszvitorlával, az árbocok között tarcsvitorlákkal.

Teljes vitorlázatú hajó

Bark

A bark (Three or Four Masted Barque) három- vagy többárbocos vitorlás hajó, a hátsó árboc kivételével minden árbocán keresztvitorlázattal, a hátsó árbocon csak gaffos hosszvitorlával és csúcsvitorlával, az árbocok között tarcsvitorlákkal.

Háromárbocos bark

Barkentin

A barkentin (Barquentine) háromárbocos vitorlás hajó, kizárólag csak az első árbocán hord keresztvitorlázatot, a fő- és hátsó árbocon csak gaffos hosszvitorlával és csúcsvitorlával van felszerelve. Az elő- és főárboc között tarcsvitorlákat visel.

Barkentin

Brigg

A brigg (Brig) kétárbocos vitorlás hajó, mindkét árbocán keresztvitorlázattal, a főárbocon gaffos hosszvitorlával és csúcsvitorlával, az árbocok között tarcsvitorlákkal.

Brigg

Brigantin

A brigantin (Brigantine) kétárbocos vitorlás hajó, csak az előárbocán keresztvitorlázattal, a főárbocon gaffos hosszvitorlával és csúcsvitorlával, az árbocok között tarcsvitorlákkal.

 Brigantin

Szkúner

A szkúner (Schooner) két- vagy többárbocos vitorlás hajó. A második árboc a legmagasabb, ez a főárboc. Minden árbocon gaffos hosszvitorlával és csúcsvitorlát hord. A Topsail schooner emellett az előárbocán keresztvitorlázatot is visel. A Staysail schooner csak a hátsó árbocán hord gaffos vagy bermuda hosszvitorlát, a többi árboca között tarcsvitorlákat (staysail) visel.

szkúner

Ketch

A ketch (Ketch) kétárbocos vitorlás. Abban különbözik a szkúnertől, hogy az első árboca a magasabb. A hátsó árboca a kormánytengely előtt helyezkedik el. Gaffos vagy bermuda hosszvitorlázattal szerelik fel.

Yawl

A yawl (Yawl)  kétárbocos vitorlás. Abban különbözik a szkúnertől, hogy az első árboca a magasabb. Az igen alacsony hátsó árboca a kormánytengely mögött helyezkedik el. Gaffos vagy bermuda hosszvitorlázattal szerelik fel.

Kutter

A kutter (Cutter) egyárbocos vitorlás gaffos vagy bermuda hosszvitorlázattal, és két vagy több orrvitortlával.

gaffos kutter

Replikák

Történelmi hajók replikái (bármilyen vitorlázattal).

Replika

 

Bár a többi vitorlázat-típus nem tartozik szorosan ide, a Tall Ship flottában más hajók is részt vehetnek, ha megfelelnek a követelményeknek:

 

Szlúp

A szlúp (Sloop) egyárbocos kishajó, gaffos bermuda fővitorlával és egy orrvitorlával.

Mérföldgyűjtő tréning

Egyéb vitorlázatok

Az egyéb vitorlázatok közé a nem hagyományos, vagy éppen szokatlan vitorlázat-típusokat soroljuk (pl. Freedom).

A Tall Ship kifejezés – a legenda szerint – John Masefield angol költő (aki maga is hajózott egy ideig vitorlásokan) Tengeri láz című verséből ered.

John Masefield: Sea Fever

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a TALL SHIP and a star to steer her by,
And the wheel’s kick and the wind’s song and the white sail’s shaking,
And a grey mist on the sea’s face, and a grey dawn breaking.

I must go down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.

I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull’s way and the whale’s way, where the wind’s like a whetted knife;
And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,
And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over.

John Masefield: Tengeri láz

Újra hív a tenger, a puszta tenger s az égbolt,
És vágyom egy jó hajót s a vezérlő csillagot,
A kormányt, ha nyög, a szél dalát, s vitorlán a lobogást,
Sejlő ködöt a tenger felett, és a szürke hajnal hasadást

Újra hív a tenger, a tenger árja hív, mely egyre dagad,
S az ősi vad, tiszta ösztön, mit ember meg nem tagad;
És vágyom egy szeles napot, mely fehér felhőt taszít,
A hullámtaréjt, s a tajtékot, és a sirályt, ha sikít.

Újra hív a tenger, hív a csavargás, a kóbor cigány élet,
Merre a sirály jár, s a bálna, hol a szél metsző és éles;
És vágyom egy víg históriát, mit tengerjáró cimbora nevetve mesél,
S a csendes pihenést, az édes álmot, ha a hosszas éji őrség véget ér.

Fordítás: -hcs-

John_Masefield

John Edward Masefield
angol költő és író
(1878.06.01 – 1967.05.12.)